۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «و چه ساده با جابجایی یک نقطه از خدا جدا می شویم» ثبت شده است