۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای من درمیان جمع ودلم جای دیگر است» ثبت شده است