۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «معنی متصلست او معتدلست او شمع دلست او پیش کشیدش» ثبت شده است