مراد ما وصال توست همایون شجریان :: احساس جاری (اشعار ناب و دوبیتی زیبای پارسی)