شعر عاشقانه مولانا :: احساس جاری (اشعار ناب و دوبیتی زیبای پارسی)