شعر در وصف مادر :: احساس جاری (اشعار ناب و دوبیتی زیبای پارسی)