لطفا دقت کنید "احساس جاری" هیچ کالا و خدماتی برای فروش ندارد ؛معرفی و یا تبلیغ کسب و کارها و... به معنای تائید آنها نیست در مورد صحت ادعاهای سایتهای معرفی شده و مجوز های آنها جویا شوید

بایگانی ارديبهشت ۱۳۹۹ :: احساس جاری (اشعار ناب و دوبیتی زیبای پارسی)

۲۹ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۹ ثبت شده است