نکاتی درباره حوله خشک کن ها ومزایای آن ها :: احساس جاری (اشعار ناب و دوبیتی زیبای پارسی)