آه یا من دیر شاعر شده ام یا تو بیش از حد زیبایی

بهرام محمودی .
.