چه کرده‌ای تو با دلم که ناز تو نیاز ماست :: احساس جاری (اشعار ناب و دوبیتی زیبای پارسی)