شرم میگفت که نگاهت نکنم گفتم چشم :: احساس جاری (اشعار ناب و دوبیتی زیبای پارسی)