تو بدون من 
مرا کم داری!
من ولی بی تو
جهانم خالیست....!