گفتم به لبت چیست نهان گفت نمک

گفتم نمکت را بمکم یا نمکم؟ گفت نمک

گفتم نفسا تو از سراپا نمکی

گفتا تو چه دانی نمکم یا نمکی

گفتم چه شود که لب نهی بر لب من

گفتا بنهم به شرط آن که نمکی

.

لطفاً دوستاتون رو تگ کنین،

پست های دیگه رو هم یه سر بهش بزنین

.