رسوا شده‌ام به دل سپردن در شهر

ای عشق بمیری که خرابم کردی