گیسوانت ریخته نظم خیابان را به هم

آمدی گردش کنی یا کودتای مخملی؟

#میلاد_تقوایی_راد .
.