دلم گرفته است
یا دلگیرم
یا شاید هم دلم گیر است
نمیدانم....
اصلا هیچ وقت فرق بین اینها را نفهمیدم
فقط میدانم دلم یک جوری می شود
جوری که مثل همیشه نیست...
دلم که اینطور میشود
غصه های خودم که هیچ
غصه های همه ی دنیا میشود غصه های من...